burton

Burton

Bak, Burton amca sana bir şey söylemem gerek ve hayal kırıklığına uğrayacaksın.

Look, uncle Burton, I gotta tell you something, and I know you're gonna be disappointed.

Benim adım Jane Porter ve bu da arkadaşım, Burton.

My name's Jane Porter and this is my friend, Burton.

Bayan Elizabeth Taylor ve bay Richard Burton

Miss Elizabeth Taylor and Mr. Richard Burton are

Tom, bu Shawn Spencer ve Burton Guster.

Tom, this is Shawn Spencer and Burton Guster.

Elimde senin için değişik bir senaryo var ve Dedektif Burton geldi.

I have script changes for you, and there's a Detective Burton here.

En sevdiğiniz medyum, Shawn Spencer ve ortağı, Burton Guster.

It's your favorite psychic, Shawn Spencer, and his partner, Burton Guster.

Ama o adam, o adam değildi. Değil mi Bay Burton?

But it wasn't that man, was it, Mr. Burton?

Eklemek istediğiniz bir şey var mı, Bayan Burton?

ls there anything you'd like to add, Mrs Burton?

Adamın adı, Charlie Burton bu arada.

His name's Charlie Burton, by the way.

Sen şu anda Charlie Burton gibi masum insanları kurtarmalısın, eski gangsterleri değil.

But now you save innocent people like Charlie Burton, not old gangsters.