CBS

New York Times, Washington Post CBS ve Nashville Times.

The New York Times, The Washington Post, CBS, The Nashville Times.

Programı acil bir CBS haber bülteni için kesiyoruz.

We interrupt this program for a CBS news emergency bulletin.

Dinle, bir saat içinde CBS'le görüşmen var.

Listen, you have a meeting CBS in one hour.

CBS Haberler Moskova muhabiri Barry Petersen gelişmeleri bildiriyor.

CBS News Moscow correspondent, Barry Petersen, begins our coverage.

Burt, bu FOX, NBC, CBS, ABC.

Burt, this is FOX, NBC, CBS, ABC.

CBS Haberler", "Şimdi Gör" hepsi sana ait, Bill.

CBS News", "See It Now" all belong to you, Bill.

Bu NBC'nin canlı yayını ama CBS bizimle Garry Moore showuyla ilgili konuşuyor

It's NBC's broadcast, but CBS is talking to us about "The Garry Moore Show.

CB Charlie Burke.

CB Charlie Burke.

O bir CB radyo, güzel dostum.

Oh, that's a CB radio, good buddy.

CBS, önümüzdeki haftaya kadar tam bir sunum istiyor.

CBS wants a full presentation by next month.