Caffrey

Önümüzdeki bir saat, sadece bir saat için Bay Caffrey'e özel ajan Peter Burke diyeceksiniz.

For the next hour and only the next hour, you will call Mr. Caffrey special agent Peter Burke.

Senatör bu özel ajan Peter Burke bu da danışmanı Neal Caffrey.

Senator, this is special agent Peter Burke and his consultant, Neal Caffrey.

FBI'dan özel ajan Peter Burke bu da danışmanım Neal Caffrey.

Special agent Burke, FBl, and this is my consultant, Neal Caffrey.

Ben ajan Peter Burke, bu da Neal Caffrey.

I'm agent peter burke. This is neal caffrey.

Özel Ajan Peter Burke, bu da arkadaşım Neal Caffrey.

Special Agent Peter Burke, and this is my coworker Neal Caffrey.

Ajan Peter Burke ve Bay Neal Caffrey'e teşekkür ederiz.

Thank you, agent Peter Burke and Mr. Neal Caffrey.

Ajan Burke ve Bay Neal Caffrey.

Agent Burke and Mr. Neal Caffrey.

Bu da danışmanım Neal Caffrey.

This is my consultant, Neal Caffrey.

Bu Bay Caffrey için vereceğiniz ilk ifade değil, değil mi? Evet.

This isn't the first time you've testified regarding Mr. Caffrey, is it?

Peter Burke. Bu da Neal Caffrey.

Peter Burke, yes, and, uh, Neal Caffrey.