cat

Cat

Cat bize bir saniye verir misin lütfen?

Cat, could you give us a second, please?

Artık bu senin davan değil, Cat.

It's not your case anymore, Cat.

Cat sanırım ikisi de aynı kişi olabilir.

Cat, I think they might be the same person.

Cat, bende de senin için bir şey vardı aslında.

Oh, Cat, I actually have something for you.

Daha önce hiç baba olmadım, Cat.

I've never been a father before, Cat.

Bu senin davan değil, Cat.

It's not your case, Cat.

Cat, bu bizim davamız değil.

Cat, this is not our case.

Çünkü federal bir soruşturma, Cat.

Because it's a federal investigation, Cat.

Cat, bilmen gereken bir şey var.

Cat, there's something you should know.

Cat, bu seninle olan ilişkimiz ile ilgili.

Cat, this is about our relationship with you.