Dhansak

Kuzu Dhansak yanına biraz beyaz şarap

Lamb Dhansak a little white wine

Evet, meşhur Kuzu Dhansak Festivalimizi kutluyoruz.

Yes, it's our famous Lamb Dhansak Festival.