Edie

Lütfen, lütfen bana yardım edin.

So please. Please help me.

Üzgünüm ama o hâlhâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.

Lütfen. Lütfen. Yardım edin.

Please, please please help.

O zaman bana yardım edin, tamam mı?

Then help me. Help me, okay?

Lütfen bize yardım edin.

Help! Please help us! Please!

Hayır, lütfen, devam edin.

No, no, please go on.

Lütfen bana yardım edin!

Oh, please, help me!

Yardım edin bana, lütfen.

Help me, please. Please.

Ona yardım edin lütfen!

Help him! Help him, please!

Bir yıl önce bugün ne oldu, tahmin edin?

Guess what happened one year ago today?