Eee

Eee şimdi sadece sen ve ben.

So it's just you and me now.

Eee, bu harika, ve bu da harika.

Well, that's great, and this is great.

Eee, peki ne olacak?

So? What is it about?

Evet, eee, ne olmuş?

Yeah, well, what about it?

Eee, o zaman, tamam.

Well, then, all right.

Eee peki ya ben?

So, what about me?

Eee, şimdi iki tane var

Well, now you have two.

Eee, bu bana daha önce hiç olmamıştı.

Well, this has never happened to me before.

Sana eee, söylemek istediğim bir şey var.

There's, uh, something I want to tell you.

Eee Benim için ne var?

So what's in it for me?