Ernie

Ve ona asla, yeni Ernie Davis olacağını söylemeyeceğim. Çünkü başka bir Ernie Davis daha olmayacak.

And I won't tell him that he's the next Ernie Davis, because there won't be another Ernie Davis

Ve bu da benim arkadaşım, Ernie.

And this is my friend, Ernie.

Ernie, derin bir nefes al.

Ernie, take a deep breath.

Yani, şu eski kayıp burun şakası, Susam Sokağı'nda komik. Ama bu büyük bir an Ernie.

I mean, that old loose nose joke is funny on Sesame Street, but this is big time, Ernie,

Ernie, neden beni kiliseye davet etmedin. Çok komik, çok komik.

Ernie, you never invite me to church Very funny, very funny

Ernie, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.

Ernie, I don't think that's such a good idea.

Ernie Banks, her bahar "Bu yıl, o yıl." diye düşünerek çıktı ortaya.

Ernie banks showed up every spring thinking, "this is the year.

Bir kaç Muppet oyuncağı, bilirsin Ernie, Büyük Kuş ve şu kurbağa.

And some Muppet toys. You know, Ernie and Big Bird and that frog.

Ernie yanlış bir şey yapmış olmalı.

Ernie must've done something wrong.

Sana bir şey söyleyeyim mi, Ernie.

Well, let me tell you something, Ernie.