Fransız için Türkçe-İngilizce çeviriler:

French · Frenchman · France · Franco · diğer çevirileri

Fransız French

Beni bu iğrenç Fransız hastanesinden çıkar ve bana gerçek bir aile bul.

Take me out of this disgusting French hospital and find me some real parents." Ah!

Babam bir Fransız ve hiç konuşmaz.

My father French. Never speak.

Şehir merkezindeki küçük Fransız restoranı hatırlıyor musun?

Kitty, remember that little French restaurant downtown?.

Fransız Frenchman

Bir Fransız ve bir kız.

A Frenchman and a girl.

Ayrılalı bir gün oldu ve pis bir Fransız erkeğine döndüm.

We've been separated for a day, and I'm as dirty as a Frenchman.

Bir adam var Fransız, Le Prince. Adam mühendis.

There is a man, a Frenchman, Le Prince.

Fransız France

Nereden buldun bu adamı¿ O bir Fransız.

Where did you find this guy? He's from France.

Bak Gerçek Fransız şampanyam var. Fransa'dan geldi.

Look, I got some genuine French champagne from France.

Sadece şu çingene Fransız dışında.

Except this gypsy in France.

Fransız Franco

Öyle görünüyor ki bir ünlü Fransız Katolik yazar Franco rejimini eleştirmiş.

What scandal? It seems that a famous French Catholic writer denounced Franco's repression.

Bu gerçek bir Fransız-Amerikan uzlaşması.

This is a real Franco-American reconciliation.

Ve böylece bugün kutlamak Yeni bir Fransız-Amerikan dünyası, ikili ticaret teşvik değil sadece hangi

And so today we celebrate a new Franco-American business community, in which bilateral trade is not only encouraged