Güvenlik

Umurunda değil John ama bu bir ulusal güvenlik meselesi, tamam mı?

Not that you care, John, but it's a matter of national security, all right?

Her kombinasyonu denedim doğum günü, Sosyal Güvenlik numarası, adresi telefon numarası.

I've tried every combination: you know, his birthday, Social Security number, address, phone number.

Güvenlik kontrolü için bu gece bu evde kalmak istiyor.

He wants to stay in this house tonight for security check.

Bu özel bir güvenlik şirketi.

It's a private security company.

Burada, burada ve burada güvenlik var.

There's security here, here and here.

Telefon numarası da değil. Sosyal güvenlik numarası için de fazla kısa.

Doesn't work as a phone number, too short for a social security number.

Bu bir ulusal güvenlik meselesi.

This is a national security matter.

Bir güvenlik sistemi var mı?

Uh, is there a security system?

Güvenlik ekibi yok. Sadece sen ve ben.

No security team; just you and me.

O binada ne var bilmiyorum, ama kesinlikle sosyal güvenlik numaraları değil.

I don't know what's in that building, but it's not Social Security numbers.