Graydon

Dan, işte burdasın Graydon bize bir teklif yapmak istiyor.

Dan, there you are. Graydon wants to make us an offer.

Şef Graydon Ostler ödüllü meşhur bir şef ve lokantacıdır.

Chef Graydon ostler is "a celebrated, award-winning chef and restaurateur

Bay Graydon, bu gece hakkında.

Mr. Graydon, about tonight.

Trevor Graydon ile ilk randevum.

My first date with Trevor Graydon.

Richard Graydon, GQ.

Richard Graydon, GQ.

Bundan emin misiniz, Bay Graydon?

Sure about that, Mr. Graydon?

Bay Trevor Graydon'un gül siparişi var.

Mr. Trevor Graydon would like some roses.

Geliyorum bay Graydon.

Coming, Mr. Graydon.

Bay Graydon! O, Jimmy!

Mr. Graydon! Oh, Jimmy!

Bay Graydon'un bürosu.

Mr. Graydon's office.