Harold

Bana ikinci şans verdiğin için sana teşekkür etmek istedim, Harold.

Wanted to say thank you, Harold. For giving me a second chance.

Bütün gün burada tek başına olmak senin için hiç iyi değil Harold.

It's not good for you to be in here all day by yourself, Harold.

Harold adında bir adam sana ulaşana kadar orada kal.

Stay there until you hear from a man named Harold. Harold?

İçimde, sende özel bir şey olduğuna dair bir his vardı Harold.

I had a feeling there was something special about you, Harold.

Harold burada ne yapıyorsun sen?

Harold, what are you doing here?

Bu kötü bir fikir Harold.

This is a bad idea, Harold.

Harold, bu bizim son şansımız.

Harold, this is our last chance.

Harold adında bir adam sana ulaşana kadar orada kal. Harold?

Stay there until you hear from a man named Harold.

Benim adım Sör Harold Dean.

My name is Sir Harold Dean.

Ben, film yıldızı, Kirli Harold.

I, movie star, Dirty Harold.