Hastahane

Belki hastahane yakınlarında korkunç bir kaza olacak.

Maybe there'll be a horrible accident nearby the hospital.

Buraya çok yakın bir hastahane var.

There's a hospital really close to here.

Çabuk olun, yoksa başka bir hastahane bulacağız!

Hurry up or we'll find another hospital!

Ayrıca, bu özel bir hastahane.

Also, it's a private hospital.

Ama ihtiyacınız olan şey bir hastahane!

But what you need is a hospital!

Oraya yakın hastahane ya da radyo istasyonu yok değil mi?

There's no hospitals or radio stations near there, right?

Aynı hastahane, aynı belirtiler iki hafta sonra?

Same hospital, same symptoms, two weeks later?

Hastahane yok, polis yok.

No hospital, no police.

Hastahane gemisi, altı yıl.

Hospital ship, six years.

Okul, hastahane, sahil, tapınak ya da market mi?

School, hospital, beach, temple or market where?