Havalimanı'nın

Doğu Havayolları gibi küçük bir şirket neden Don Muang Havalimanı'nın ortasında bir gişe istiyor?

Why does a small airline like Eastern Airlines need a gate in the middle of Don Muang Airport?.

CC", "AIF", "XAP". tüm Brezilya'nın havalimanı kodları,

CCl", "AlF", "XAP". Those are airport codes, all brazilian.