Havayolları

Sierra Havayolları tabii ki en büyük ve en iyi havayolu değildi. En küçüğü ve kesinlikle en kötüsüydü.

Sure, Sierra Airlines wasn't the biggest and the best, it was the smallest and the absolute worst.

Ama bu parça, herhangi bir Amerikan Havayolları uçağından gelmiş olabilir.

But this piece could have come from any American Airlines plane.

Pekala, müzik, müzik, müzik ve şimdi sen Harry Kane Havayolları ile uçuyorsun.

So, music, music, music, and you're now flying Harry Kane Airlines.

Dinle, Mavi Nal, Bluestar Havayolları'nı sever.

Listen, Blue Horseshoe loves Bluestar Airlines.

Hayır, bırak havayolları taşısın, onların işi bu.

No, let the airline carry it. It's their job.

Havayolları hiçbir şey yapamaz ve o da bunu biliyor.

Airlines won't do a thing and she knows it.

Alo, Amerikan Havayolları mı? Rezervasyon, lütfen.

Hi, American Airlines, reservations please.

Bu bir çeşit, havayolları şakası.

That's an airline joke, sort of.

Oh, havayolları ile kontrol edeceğiz.

Oh, we'll check with the airlines.

Muşamba tente getirdim. Bir çift battaniye. Havayolları yastıkları.

I've got a tarp, a couple of blankets, airline pillows