Japon için Türkçe-İngilizce çeviriler:

Japanese · jap · Japan · diğer çevirileri

Japon Japanese

Muhtemelen bu sabah bir Japon askeri öldü.

A Japanese soldier probably died this morning.

Bir Japon kızı gibi

Like a Japanese girl

Hadi gidip biraz Japon öldürelim!

Let's go kill some Japanese!

Japon jap

Eugene İznine ihtiyacım yok baba."Sevgili Vera, iki haftadır bir tane bile Japon görmedik.

Eugene I don't need your permission, father."dear vera, we haven't seen a jap for two weeks now.

İki haftadır bir tane bile Japon görmedik.

We haven't seen a jap for two weeks now.

Sizde hiç Japon kılıcı ya da bayrağı var mı?

Any of you guys got a Jap sword or flag?

Japon Japan

Japon şebekesi bizi satın almak istiyor.

Japan Network Communications wants to buy us

Efendim Japon İmparatorluk Ordusu teslim olmanızı talep ediyor.

Sir, the Imperial Army of Japan demands your surrender.

Japon Sahil Güvenlik

Japan Coast Guard