john

John

Lütfen John, bence bu iyi bir fikir değil.

Please, John, I don't think that's a good idea.

Ve şimdi bu şansı yakaladım, önemli bir şeyler yapmak için bu tek şansım John.

And now I've got this chance this one chance, John to do something important.

Biliyor musun, John sana hep söylemek istediğim bir şey vardı.

You know, John There's something I always wanted to tell you.

Sana bir şey olursa! John, ne kadar önemli olduğun hakkında bir fikrin yok.

If anything happens to you john, you have no idea how important you are.

En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun John?

John, do you remember the last time you were happy?

Bu iyi bir fikir değil, John.

That's not a good idea, John.

Hayır John, bu iyi bir fikir değil.

No, John, it's not a good idea.

Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı, John?

But is there anything that you wanna tell me, John?

John, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim.

John, I have something very important to tell you.

Üzgünüm, John, ama korkarım hiçbir yere gitmiyorum. Bu gece veya başka bir gece.

I'm sorry, John, but I'm afraid I'm not going anywhere tonight or any night.