Jonny

Hey Jonny, şuraya bak.

Hey, Johnny, look here.

Robbie ve Jonny ve Ryan ne oldu?

What about Robbie and Jonny and Ryan?

Yo, Jonny, gece dışarı geliyor?

Yo, Jonny, you coming out tonight?

Bir şey biliyor musun, Jonny?

You know something, Jonny?

Ve Jonny? Bunu yeni bir başlangıç olarak düşün.

Jonny, look at this as a new beginning.

Toby, bu Jonny. Bu da Toby.

Toby, this is Jonny, this is Toby.

Jonny, bu mektup sana, dün geldi.

Jonny, this letter came for you yesterday.

Selam, benim adım Jonny.

Hi, my name is Jonny.

Sen ne diyorsun Jonny?

What do you say, Jonny?

Jonny Wilson'u hatırlıyor musun?

Do you remember Jonny Wilson?