joseph

Joseph

Dört kişi öldü: Memur Joseph Howard, ve mahkûmlardanmahkûmlardan Lou Wrath, Junior Pierce ve Kenny White.

Four people are dead: officer Joseph Howard, and prisoners Lou Wrath, Junior Pierce and Kenny White.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar St. Joseph'in Geleneksel Basketbol Ödülleri yemeğine hoşgeldiniz.

Good evening, ladies and gentlemen and welcome to St. Joseph's Annual Basketball Awards Dinner.

İsa, Joseph ve Mary.

Jesus, Joseph and Mary.

İsa, Mary ve Joseph.

Jesus, mary, and joseph.

Alexander Joseph Luthor. Bu mahkeme seni, insanlığa karşı işlediğin bütün suçlardan suçlu bulmuştur.

Alexander Joseph Luthor this court finds you guilty on all counts of crimes against humanity.

Bu benim kocam, Joseph.

This is my husband, Joseph.

Bu sadece senin hakkında değil, Joseph.

It's not just about you, Joseph.

Joseph, bu benim arkadaşım Sam.

Joseph, this is my friend Sam.

Ve şimdi sevgili Joseph, bana küçük Claire'i öldürdüğünü söyle.

And now, my dear Joseph, tell me you killed little Claire.

Mary ve Joseph.

Mary and Joseph.