Julian

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Lütfen Julian, gösteri bitene kadar bekle. O zaman çok geç olacak.

Please, Julian, wait until after the performance. it'll be too late then.

Bunu daha önce sana hiç söylemedim Julian, ben her zaman doktorlardan korktum.

I never told you this before, Julian but I've always been afraid of doctors.

Selam, ben Julian ve bu da arkadaşım Sandy.

Hello, I'm Julian and this is my friend Sandy.

Julian çok tatlı bir adam ve karısı için fazla iyi.

Julian is a fine man and much too good for his wife.

Bu bir şaka değil, Julian.

This is not a joke, Julian.

Julian, sana bir şey sorabilir miyim?

Julian, can I ask you something?

Artık sadece Julian var ve o bana ait.

There's only Julian now, and he belongs with me.

Julian ve diğer adam ne olacak peki?

What about Julian and the other guy?

Brooke, Julian seni seviyor, sen de onu.

Brooke, Julian loves you and you love him.