Kasabaya

Bugün, ben daha şanslıyım Bir şey daha var çünkü Ben bu kasabaya geri getirebilir:

Today, I'm even more lucky because there's one more thing I can bring back to this town:

Bu kasaba artık benim gibi insanlar için güvenli değil.

This town isn't safe for people like me anymore.

Bayanlar ve baylar, ne güzel bir kasaba.

Ladies and gentlemen, what a fine town.

Bir dakika bekle, Bu kasabada iyi bir otel var mı?

Wait a minute. Is there a good hotel in this town?

Bu kasabaya yardım etmeye çalışıyor ve bu onun seçimi.

She's trying to help this town, and it is her choice.

Burası küçük bir kasaba, ne kadar zor olabilir ki?

This is a small town. How hard can it be?

Bu kasaba için çok şey yaptın. İnsanlar da bunun farkında.

You have done so much for this town, and people know that.

Bu kasabanın senin için çok küçük olduğunu mu düşünüyorsun?

I mean, you think this town is too small for you?

Bu kasabanın ve o küçük kızın sana ihtiyacı var.

This town needs you and so does that little girl.

Ne yani mükemmel, küçük bir kasaba mı?

So what, it's a perfect little town?