Kelso

Kelso, sadece zavallı kıza isimsiz bir not bırak.. ve ona tek ihtiyacının bir penisilin olduğunu söyle.

Kelso, just leave the poor girl an anonymous note and tell her she needs a shot of penicillin.

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso, Birleşik Devletler Ordusu Özel Hava Birliği

Yes, sir. Captain Wild Bill Kelso, United States Army Air Corps.

Beni affedin efendim ama Siz meşhur film starı "Wyoming Bill" Kelso değil misiniz?

Excuse me, sir, but you are, are you not, "Wyoming Bill" Kelso, the famous film star?

Ben de seni seviyorum Michael Kelso.

I love you too, Michael Kelso.

Benim adım Vahşi Bill Kelso, sakın bu adı unutmayın.

My name's Wild Bill Kelso, and don't you forget it.

Dr. Cox, Dr. Kelso'nun size söylemek istediği bir şey var.

Dr Cox, Dr Kelso has something he wants to say to you.

Bob Kelso kötü bir adam.

Bob Kelso is a bad man.

Yüzbaşı Vahşi Bill Kelso,

Captain Wild Bill Kelso,

Merhaba, ben Dr. Kelso.

Hello, I'm Dr. Kelso.

Dr. Cox, Dr. Kelso'ya güzel bir şey söyledi.

Dr. Cox said something nice to Dr. Kelso.