Kocası

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Bir kadın için iyi bir koca bulmak bu şehirde ne kadar zor biliyor musun?

Do you know how hard it is for a woman to find a good husband in this town?

Peki, teşekkür ederim, ama size söz veriyorum, bu kocaman bir şey olmayacak çünkü bir şey olmayacak.

Well, thank you, but I promise you, it's not going to be huge because nothing is going to happen.

İyi bir koca, işinde iyi bir detektif ve küçük bir kızın babasını öldürdün.

You killed a good detective, a better husband, and the father of a little girl.

Bilirsin, ama sürece biz konuşurken, Ne sizin ve kocası arasında ne oldu?

You know, but as long as we're talking, what happened between you and your husband?

Bu şehirde iyi bir koca bulmak ne kadar zor hiçbir fikrin var mı?

Do you have any idea how difficult it is to find a good husband in this town?

Küçük kız, bu kocaman bir dünya ama sadece bir tane var;

Little girl, it's a great big world but there's only one of

Seni tekrar görmek güzel koca adam.

Good to see you again, big man.