Li

Evet, belki aramızda kötü kan var ama AIDS'li kan gibi bir şey değil.

Yeah, well, maybe we have some bad blood but, you know, it's not like AlDS blood.

Ben küçük bir kuzu değilim, Bayan Li.

I'm not a little lamb, Miss Li. Little lamb.

Müdür Li, lütfen bana yardım edin.

Director Li, please help me.

Bu mektubu bize geçen gece Li Amca verdi.

Uncle Li gave us this letter last night.

Evet, ama içinde kayıp Brooklyn'li kızlar hakkında bir yazı var. Öyle mi?

Yeah, but it's got the article about the missing Brooklyn girls.

İyi geceler, Bayan Li.

Good night, Mrs. Li

Bay Li seni görmek istiyor.

Mr. Li wants to see you.

Xiao li Biliyor musun Hala bana bir aylık kira borcun var

Xiao Li did you know you still owe me a month's rent

Şimdi dikkatli bak. Bu Xiao Li için

Now look carefully. this is for Xiao Li

Bay ve Bayan Li burda değiller. kimse odasında değil.

Mr. and Mrs. Li aren't there. No one's in the house.