Livingston

Lloyd ve Rosa, Hillary ve Justine, Lisa ve June, Bay Livingston ile Herbert dayı geliyor.

There'll be Lloyd and Rosa, Hillary and Justine Lisa and June, Mr. Livingston Uncle Herbert.

Bu, Bayan Margaret Livingston. George'un davetlisi ve çok iyi bir oyuncu.

This is Miss Margaret Livingston, George's guest and a delightful actress.

Benim adım Reginald Carter Ve bu da Martha Livingston.

My name's Reginald Carter and this is Martha Livingston.

Ama, Bay Livingston siz ve aileniz için çok sıkı çalışıyorum ben!

But, Mr. Livingston I work very hard for you and your family.

Bence onları tek tek tıpkı Martha Livingston gibi sen öldürdün.

I think you killed them one by one just like Martha Livingston.

Bu kepaze Martha Livingston olmalı.

This must be the infamous Martha Livingston.

İyi geceler, Bayan Livingston.

Good night, Miss Livingston.

Ben Dr. Martha Livingston.

I'm Dr. Martha Livingston.

Katya Livingston bu, elbette ki yaratıcı fikirleri var.

It's Katya Livingston, of course she has creative ideas.

Günaydın Bay Kessel, Bayan Robinson, Bay Williams, Bayan Livingston.

Good morning, Mr. Kessel, Miss Robinson, Mr. Williams, Miss Livingston.