McGee

Ben, Özel Ajan McGee bu da, Özel Ajan Gibbs, ve elbette Dex'i biliyorsun. Evet.

I'm Special Agent McGee, this is Special Agent Gibbs, and obviously, you know Dex.

NCIS. Özel Ajan DiNozzo ve Çok Özel Ajan Tim McGee.

I'm Special Agent DiNozzo, this is very Special Agent Tim McGee.

Özel Ajanlar Gibbs ve McGee.

Special Agents Gibbs and McGee.

Burada ne işin var Özel Ajan McGee?

What are you doing here, special agent Mcgee?

Özel Ajanlar DiNozzo ve McGee.

Special Agents DiNozzo and McGee.

En son ne zaman bir kadını bir şey yapmaya ikna ettin McGee?

So? When's the last time you convinced a woman to do anything, McGee?

Özel Ajan Tim McGee.

Special Agent Tim McGee.

Bu ne demek biliyor musun McGee?

Ooh. You know what that means, McGee?

NCIS, Özel Ajan DiNozzo ve McGee.

NClS Special Agents DiNozzo and McGee.

Ben NCIS Özel Ajan Timothy McGee.

I'm NClS Special Agent Timothy McGee.