Meksika için Türkçe-İngilizce çeviriler:

Mexico · Mexican · diğer çevirileri

Meksika Mexico

Yani sen bu köpekle Meksika'da tanıştın, ve şimdi seni Los Angeles'da buldu, öyle mi?

So you met this dog in Mexico, and now he found you here in Los Angeles?

Belki de yapmamız gereken bu. Meksika'ya gidelim.

Maybe that's what we should do: go to Mexico.

Meksika ve the Birleşik Devletler.

Mexico and the United States.

Meksika Mexican

Baba, bu Meksika karteli, Onların bir insan ağı var, her yerdeler, tamam mı?

Dad, this Mexican cartel, they have a network of people, they are everywhere, all right?

Bozuk plak, ya da Meksika yemeği gibi.

like a broken record or Mexican food.

Aslında oldukça pis bir Meksika köyü.

Eh, actually, it's a filthy Mexican village.