Mick

Sana söylüyorum, Mick, bu Yükselen Güneş bu Crichton'ın romanı gibi.

I'm telling you, Mick, it's like Rising Sun. It's like the Crichton novel.

Hadi ama, herkes benden bir şey istemiyor Mick.

Oh, come on, not everybody wants something from me, Mick.

Dışarıda çok değişik bir dünya var, Mickey. Mick.

It's a different world out there, Mickey.

Sen narin bir çiçeksin Mick St. John

You're a delicate flower, Mick St. John.

Hey, sen. Hey, Mick. On yıl önce yardımına ihtiyacım vardı.

Hey, Mick. i needed your help about ten years ago, right?

Sen bir dahisin, Mick.

You are a genius, Mick.

Mick, bu adam her şeyi biliyordu.

Mick, this guy knew everything.

Hey Mick, burası inanılmaz bir yer.

Hey Mick, this place is amazing.

Mick, sana bir şey söylemem lazım.

Mick, I gotta tell you something.

İşte o zaman seni öldürmeye karar verdim Mick.

That's when I decided to kill you, Mick.