Moxon

Andrew, Martin Moxon'ın evli olduğunu ve karısı ile sorunları olduğunu söylemişti.

Andrew said Martin Moxon was married, that he and his wife were having troubles.

Bay Moxon, ben Mitch McDeere.

Mr. Moxon, this is Mitch McDeere.

O zaman Moxon neden bana bunu verdi?

So then why did Moxon slip this to me?

Bayan Moxon tüm bunları getirdiğiniz için teşekkürler.

Mrs. Moxon, thank you for bringing all this over.

Moxon da listeyi bana o zaman verdi.

That's when Moxon gave me the list.

Evet, Moxon ile bu yüzden buluşmuş.

Yeah, that's why he met with Moxon.

Martin Moxon, lütfen.

Martin Moxon, please.

Yıldız Jonny Moxon kim olduğunu merak ediyor.

Star Jonny Moxon wondering who he really is.

Belki de Moxon parayı bu yüzden almıştır.

Maybe that's why Moxon had the money.

Adım Jonathan Moxon, fakat bir çok kişi bana Mox der.

I'm Jonathan Moxon, but most people call me Mox.