Mr için Türkçe-İngilizce çeviriler:

MRI · diğer çevirileri

mr

Mr MRI

İki gün sonra kusması durdu ve MR sonuçları temiz çıktı.

Two days later the vomiting stopped and the MRI was clear.

Sam MR Alice'in daktilo şeridini okumak için yeniden programladı.

Sam reprogrammed the MRI to read Alice's typewriter ribbon.

MR tamamen temiz çıktı.

The MRI was totally clear.