Neil

Grace, sen benimle dans edeceksin, ve Neil, sen de Amy ile.

Grace, you're gonna dance with me, and, Neil, you're gonna work with Amy.

Yani? sen de Neil Diamond kaydı istiyorsun. evet, lütfen, baba

So? And you want a Neil Diamond record. Yeah, please, Dad.

Benim adım Neil Ryan ve bu da Sophie.

My name is Neil Ryan and this is Sophie.

Başka bir deyişle, sakin ol ve güzel bir şeyler yap, Neil.

In other words, keep calm and do something nice, Neil.

Çavuş Neil Gibson, Georgia Federasyonu.

Sergeant Neil Gibson, Georgia Federation.

Neil şöyle dedi; "Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım.

Neil said, "One small step for man, a giant leap for mankind.

Neil Patrick Harris.

Neil Patrick Harris.

Seni yeniden görmek güzel, Neil.

Nice to see you again, Neil.

Dylan, bu benim kocam Neil, Neil, bu da Dylan.

Um, Dylan, this is my husband Neil. Neil, Dylan.

Ne istiyorsun? Motosiklet ve Neil Diamond ile bir gece daha.

A motorcycle and another night with Neil Diamond.