oak

Oak

Bay ve Bayan Kellerman, Twin Oaks, Ohio'dan.

Mr and Mrs Kellerman, Twin Oaks, Ohio.

General Grant, Oaks Ames ve yönetim kurulu gittiğinde, Senatör Metcalf neden kaldı?

Why did Senator Metcalf stay behind when General Grant, Oaks Ames, and the board left?

Oak Ridge, Tennessee, tarihin en büyük bilimsel ve teknolojik projesinin bir parçasıydı. Manhattan Projesi.

Oak Ridge, Tennessee, was part of the biggest scientific and technological project in history, the Manhattan Project.

Oak, ben zayıf ve aptal bir adamım.

Oak, I've been a weak and foolish man.

Oak Ridge, New York.

Oak Ridge, New York.

Oak Hill bir basketbol fabrikası.

Oak Hill is this basketball factory.

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Eli, biz bu, biz bu konuşmayı Oak Park'ta yapacağız?

Oh, Eli, are we, are we doing this speech in Oak Park?

Evet, East Oak Sokağı.

Yes, East Oak Street.

Herşey kontrol altında mı, Oak?

Everything under control, Oak?