Okçuluk

Okçuluk ve eskrim, sen ve Armaan gibi farklı bir şey.

Archery and fencing are as different as Armaan and you.

Okçuluk, Sincap ve Su samuru Bölgesindeki kampçılarımızın için seçmeli aktivitelerden biri.

Archery's one of the electives for our campers in the Chipmunk and Otter Divisions.

Ama bu okçuluk değil, avcılık.

But that's not archery. That's hunting.

Ne yazık ki, Bay Furuta okçuluk okuluna gitti.

Unfortunately, Mr. Furuta went to school for archery.

Kendisi Japon okçuluk şampiyonudur.

She's a Japanese archery champion.

Okçuluk kulübü olan bir okul.

A school with an Archery Club.

Bowling, okçuluk, pinpon.

Bowling, archery, ping-pong.

Harbor'da harika bir okçuluk programı var.

Harbor's got a great archery program.

Bir okçuluk turnuvası yapacağız!

We'll hold an archery tournament!

Okçuluk ve drama.

Archery and drama.