Planın

Pekala, yeni bir planım var, daha iyi bir plan ama yardımına ihtiyacım var, tamam mı?

Okay, I got a new plan, it's a better plan but I need your help, okay?

Var ama çok iyi bir plan değil.

Yeah, but not a very good one.

Biliyorum planın bir parçası değildi, ama ya bu ya da hiçbir şeydi.

I know it wasn't part of the plan, but it was either this or nothing.

Bunun iyi bir plan olduğunu biliyorsun, değil mi? Demek ki bir plan var?

You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan?

Ve iyi bir plan.

And it's a good one.

Ve ben hala onun bu planın bir parçası olduğuna inanmıyorum.

And I still can't believe that she can be part of this plan.

Dün gece neler oldu planın bir parçası mıydı bu?

What happened last night, was that just part of a plan?

Bu adam neden bu kadar önemli? Ya da en azından bir planın?

Why is the man so important? or at least a plan?

Bu çok iyi bir plan değil.

This is not a very good plan.

Ben değilim tabii ki, her zaman planı olan bir adam olduğunu biliyorum.

Not me of course. I know you are always the man with the plan.