Rasputin

Joan of Arc, Rasputin, Nostradamus, hepsi bu sesleri duydular, senin gibi.

Joan of Arc, Rasputin, Nostradamus they all heard voices, just like you.

Neyse ki, Rasputin bir hediye keşfetti bir su birikintisi, bu ağacın altında.

Fortunately, Rasputin discovered a gift in a puddle below this tree.

Kısa bir süre içinde, Rasputin muazzam bir nüfuz elde etti.

Within a short time, Rasputin acquired tremendous influence.

Sen zenci Rasputin gibi bir şeysin.

You're like the black Rasputin and whatnot.

Rasputin onun için geri döndü.

Rasputin is back for him.

Neden? Rasputin evde mi?

Why? ls Rasputin home?

Baron Mavi Sakal, Korkunç İvan, Rasputin, Karındeşen Jack.

Gilles de Rais, lvan the Terrible, Rasputin, Jack the Ripper.

Grigori Yefimoviç Rasputin generale söz verdi

Grigory Efimovich promised the general

Burada Rasputin hakkında dahası da var.

There's more about Rasputin here.

Ve şimdi bir Rasputin.

And now he's Rasputin.