Sam

Lütfen, bana geri dön. Sam, lütfen!

Please, please come back to me.

Dinle Sam, geldiğin için çok teşekkür ederim ama hiç sanmıyorum.

Listen, Sam, thank you so much for coming, but I don't think so.

Pekala. Bak, Dr. Sam bu gece geliyor ve her şeyin iyi gitmesine ihtiyacım var.

Okay, look, Dr. Sam is coming tonight, and I just need everything to go well.

Tabii ki Sam'in annesiyle mükemmel bir ilişkisi var. Çünkü Sam mükemmel bir adam.

Of course Sam has the perfect relationship with his mother, because Sam is the perfect man.

Artık senin için yeterince iyi değiliz öyle değil mi Sam?

We're just not good enough for you anymore, are we, Sam?

Anlıyorum, artık senin için yeterince iyi değiliz öyle değil mi Sam?

I know. We're just not good enough for you anymore, are we, Sam?

Bence bu iyi bir fikir, Sam.

I think that's a good idea, Sam.

Bana söylemek istediğin bir şey var Sam?

Is there something you want to tell me, sam?

Sam, bu çok iyi bir plan değil.

Sam, that's not a very good plan.

Sam, güzel bir gün değil mi?

Sam, it's a beautiful day, isn't it?