sappho

Sappho

Yeniden doğmuş Sappho olduğuna gerçekten inanmıyorsun, değil mi?

You don't really believe you're Sappho reincarnated, do you?

Sappho benim için şiir mi yazdı?

Sappho wrote a poem for me.

Tabii ki, SM kıyafetleri ilk Şair Sappho tarafından meşhur edildi,

Of course, SM gear first made popular by the lyric poet, Sappho,

Bunlar senin sözlerin, Sappho.

Those are your words, Sappho.

O zaman Maria, kimyager.. veya ahmak Sappho.

Then marry Maria, the chemist or that idiot Sappho.

Peki Sappho, şimdi sorun ne?

So Sappho, now what's wrong?

Sappho bunları sana bıraktı.

Sappho left these for you.

Lütfen, Sappho, kaba olma.

Please, Sappho, don't be vulgar.

Sappho ve o eski arkadaştır.

Sappho and he are old friends.

Sappho restaurant Ladyglove Caddesi.

Sappho restaurant Ladyglove Street.