semen

Semen

Semen bakamayacak, semen semen!

Spooch can't watch, spooch spooch!

Semen sıvısında sperm yanında, su, çinko, C vitamini prostaglandin ve alkalin bulunuyor.

In semen, besides sperm, water, zinc, vitamin C prostaglandins and alkalines are present.

Nostri incantatores facit fertilis semen

Nostri incantatores facit fertilis semen

Semen retentum venenum est!

Semen retentum venenum est!