Simon

Simon, yemin ederim, eğer aptalca bir şey yaparsan seni kendi ellerimle öldürürüm.

Simon, I swear to God, if you do something stupid, I'll kill you myself.

Simon Neden seninle ortak olmaya karar verdim biliyor musun?

Simon, do you know why I decided to become your partner?

Bak, Simone, ben sadece bir bilim adamı olabilirim, haklısın, ama zekama hakaret etme, tamam mı? Tamam, tamam.

Look, Simone, I know I'm only a scientist, right, but don't insult my intelligence, all right?

Tamam, tamam. Bir tane daha yaparım. Simon sakın konuşma.

Okay, okay, I'll make another one Simon don't talk

Simon, lütfen sakin olur musun?

Simon, will you calm down, please.

Simon, bu gerçekten tehlikeli.

Simon, this is really dangerous.

Simon üç hafta önce eski bir apartman dairesine taşındı.

Simon moved into an old apartment building three weeks ago.

Bu gece bir şey Simon ve kız için gelecek.

Tonight, something will come for Simon and the girl.

Bu hoş bir hikaye, Simon, ama gerçeği anlatmaya ne dersin?

Now that's a nice story, Simon, but how about the truth?

Bu senin için de geçerli, Simon.

That goes for you too, Simon.