Sincap

Muhtemelen küçük bir kuş ya da bir sincap sesidir.

Probably just a little bird or a squirrel.

Niye bir tavşan olarak doğmadım ki? Ya da sincap, ya da sanat tarihi öğrencisi?

Why wasn't I born a rabbit or a squirrel or an art history major?

Evet ama en azından sen, sarışın bir sincaba benzemiyorsun.

Yeah, but at least you don't look like a blond squirrel.

O senin erkek arkadaşın, Aria. Yavru bir sincap değil.

Well, he's your boyfriend, Aria, he's not a baby squirrel.

Bu bir Kaliforniya yer sincabı ve kendisine bir yılan derisi bulmuş.

It's a California ground squirrel and she's found a snake skin.

O sadece Ölü bir sincap, Jerry.

It's only a dead squirrel, Jerry.

Bazen kör bir sincap bile fındık bulur.

Even a blind squirrel finds a nut sometimes.

Bu da bir sincap. Bir ağaç sincabı, ismi uçan sincap.

Here is a squirrel, a tree squirrel, so-called flying squirrel.

Bu da bir uçan sincap.

That is a flying squirrel

Zararsız sincap ve dost canlısı tavşan.

The harmless squirrel and the friendly rabbit.