Sisi

O gün, tıpkı bir sis gibi

That day you were like a smoke

Bu gece burada ağır bir sis kümesi olacak değil mi Frankie?

Tonight, there's gonna be a heavy bank of fog around here. Right, Frankie?

O tarafa giderken yoğun bir sis var ve yalnız bir kadın orada sonsuza dek kaybolur.

There's a thick mist in that direction and a woman alone will be lost forever.

Bu çok karmaşık bir bilgisayar sistemidir.

That's a very sophisticated computer system.

Fakat bu gece neden bu kadar sis var bilmiyorum.

But I don't understand why there is so much fog tonight..

Şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş, en güçlü en iddialı gezegen savunma sistemidir.

The most advanced, most powerful, most ambitious planetary defense system ever conceived.

Ve bu sis ne kadar uzun sürerse sonuç senin için o kadar kötü olacak.

And the longer this fog lasts, the worse it will be for you in the end.

Dikkatli ol Susan, Muhtemelen bu akşam yine sis olacak.

Be careful, Susan, there'll probably be fog again tonight.

Bir sis perdesi, değil mi?

It's a smoke screen, isn't it?

Hava çok soğuk, çok yoğun bir sis var.

the air is very chilly, and there's a thick mist.