Skouris

Diana Skouris Maia Rutledge'ı evlat edinme işleminiz böylelikle yasal ve bağlayıcı olarak tamamlandı.

Diana Skouris, your adoption of Maia Rutledge is hereby complete, legal, and binding.

Günaydın, Ajan Baldwin, Ajan Skouris.

Morning, agent Baldwin, agent Skouris.

Hadi ama, profesyonel şüpheci Diana Skouris'e ne oldu?

Come on, what happened to Diana Skouris, professional skeptic?

Affedersiniz, Ajan Baldwin? Ajan Skouris?

Excuse me, agent Baldwin? agent Skouris?

Diana Skouris, Tom Baldwin.

Diana Skouris, Tom Baldwin.

Bay Navarro? Ajan Skouris.

Mr Navarro, I'm Agent Skouris.

Maia Skouris onu bir imgelemde gördü.

Maia Skouris saw him in a vision.

Ben Diana Skouris.

I'm Diana Skouris.

Bay Henley, ben NTAC'ten Diana Skouris.

Mr. Henley, it's Diana Skouris from NTAC.

Meşhur Skouris rulo köftesi.

The infamous Skouris meatloaf.