slash

Slash

Hayır, aslında bir slash filmi gibi. Süpermiş.

No, but it's actually like a play slash movie.

Sen ve ben, raph ve slash

Just you and me, raph and slash

Kasım, alfa, ters slash yedi, dokuz, dört.

November, alpha, forward slash, Seven, nine, four.

Slash ve Rockwell, Kaplan Pençesi tarafından yakalandı.

Slash and Rockwell have been captured by Tiger Claw.

Slash'in hayran kulübü var, değil mi?

Slash clearly has a fan club, right?

Ben senin dostunum, Slash.

I am your friend, Slash.

Rezil Slash, bir ninja için pek gizli değil.

The infamous Slash, not very stealthy for a ninja.

Her Neyse, üç hafta sonra. Albüm çıktı ve üzerinde Slash'ın resmi vardı.

Anyway, three weeks later, the album comes out, and Slash's picture is right on it.

Şaka yapıyorum, Slash.

I'm kidding, slash.

İtiraf etmeliyim ki, Slash, Çok etkilendim.

I gotta admit, Slash, I'm impressed.