Sonia

Annem, senin büyük büyükannen Sonia huzur içinde yatsın O da bana aynı şeyi yapmıştı.

My mother, your great-grandmother, Sonia may she rest in peace she did the same thing to me.

Kız kardeşi Sonia birkaç gün önce kayboldu. Bu yüzden biraz üzgün.

His sister, Sonia, disappeared a few days ago, so he's a little upset.

Sonia ve ben bebek sahibi olmak hakkında son zamanlarda çok sık konuşuyoruz.

Sonia and I, we've been talking a lot lately about having a baby.

Ama bu dünyada Bayan Sonia gibi kadınlar da var.

But there are women like Mrs. Sonia in this world too.

Hızlı ve Öfkeli, Sonia Hızlı ve Öfkeli.

Fast and Furious, Sonia, Fast and Furious.

Teşekkürler ama bana Sonia deyin lütfen.

Thank you, but please call me Sonia.

Özür dilerim, Sonia. Büyük bir hata yaptım.

I am sorry Sonia, I made a terrible mistake.

Sonia, bu benim arkadaşım Richard.

Sonia, this is my friend, Richard.

İlk önce, yeni eşim, Bayan Sonia Roy!

First of all, my new wife, Mrs. Sonia roy!

Sonia, sen ne yapıyorsun?

Sonia, what are you doing?