Sookie

Bill ve Sookie hakkında bildiğin her şeyi anlat bana.

Tell me everything you know about Bill and Sookie.

Sookie büyükannemi aramış. Büyükannem not bırakmış ve ben Sookie'yi geri aradım.

Sookie called grandma, grandma left me a note, and then I called Sookie back.

Özür dilerim Sookie, çok özür dilerim.

I'm sorry, Sookie. I'm so sorry.

Seni yeniden görmek ne kadar hoş, Sookie.

How nice to see you again, Sookie.

Ben bir vampirim, Sookie.

I'm a vampire, Sookie.

Sookie burada olduğunu biliyor mu?

Does Sookie know you're here?

Sookie, ne işin var burada?

Sookie, what are you doing here?

Peki ya Sookie senin hayatını kaç kez kurtardı?

And you, how many times has Sookie saved your life?

Ben Sookie Stackhouse ve bir garsonum.

I'm Sookie Stackhouse and I'm a waitress.

Ama benim kız kardeşim Sookie'nin de başına bir sürü şey geldi.

But my sister Sookie, she's been through a lot, too.