Sulu

Burada yaşamak için yeterince yiyecek ve su var. Dışarı çıkmadan neredeyse iki hafta yeter.

There's enough food and water to live in here for almost two weeks without having to come out.

Tam emin değilim ama üç ay yetecek kadar yemek ve suyumuz var.

I'm not exactly sure, but we have enough food and water for three months.

Ben bir adam hakkında bir rüya gördüm Arkadaş gibi, O su içmek istedi ve sanırım

I had a dream about a man as a friend, who asked me to drink water and I think

İlk olarak, su ya da başka bir şey içmek ister misin?

First of all, do you want some water or something to drink?

Bana biraz su getir lütfen.

Bring me some water, please.

İkimiz için yeterince su ve yiyecek yoktu ve o intihar etti.

There wasn't enough food and water for both of us So he killed himself.

Harika. Sakıncası yoksa ben de bir şey istiyorum. Bana gerçekten çok soğuk bir su getirebilir misin?

Great, if you don't mind I would like something too could you bring me up some really really cold water?

Bir dahaki sefer yanında biraz su ve bir de arkadaşın olsun.

And next time, bring some water and a friend with you.

Sadece bana biraz su getir.

Just bring me some water.

Sadece biraz su istiyorum, lütfen.

I just want some water, please.