Swanson

Sen hakkında çok şey duyduğum meşhur Roger Swanson değilsin, öyle değil mi?

You're not the infamous Roger Swanson I've heard so much about, are you?

Standart doğum kontrol yöntemleri genellikle bir Swanson'a karşı etkili değildir.

Standard birth control methods aren't usually effective against a Swanson.

Merhaba; benim adım Ron Swanson.

Hello, my name is Ron Swanson.

İyi akşamlar, bayan Swanson.

Good evening, Miss Swanson.

Bu benim kocam, San Francisco'dan Bay Swanson.

This is my husband, Mr. Swanson of San Francisco.

Pawnee Ulusal Park Korucuları. Bu bey Ron Swanson. Yeni denetmen ve amiriniz.

Pawnee National Park rangers, this is Ron Swanson, your new superintendent and boss.

Bu yüzden bu yılın Dorothy Everton Smythe ödülünü Ron Swanson'a vermek istiyorum.

So I would like to present this year's Dorothy everton smythe award To ron swanson.

Benim adım Ron Swanson.

My name is Ron Swanson.

Ron Swanson ve April Ludgate kesinlikle kataloglanmış evrendeki en sevdiğim iki insan.

Ron Swanson and April Ludgate, literally my two favorite people in the cataloged universe.

Sen ve Jenny Swanson

So you and Jenny Swanson