Tüneli

İyi, eski bir elektrik santrali var, ya da belki de terk edilmiş bir metro tünelinde.

Well, there's the old power plant, or maybe an abandoned subway tunnel.

Bu duvarın arkasında bir tünel var.

There's a tunnel behind this wall.

Lütfen bana kasabanın bir kaçış tüneli falan olduğunu söyle.

Please tell me your village has an escape tunnel or something?

Problem yok beyler bu bir delik değil, tünel ve her tünelin nesi vardır?

No problem, fellas. It ain't a hole, it's a tunnel. And what's every tunnel got?

Gizli bir tünel gibi bir şey olmalı.

There must be a secret tunnel or something.

Uzun tünel gibi bir şey vardı ve bir türlü

It was a long, long tunnel thing and I couldn't

Yine de tünel işi için seni bekliyor olacaklar.

They'll still be waiting for you for the tunnel job.

Bir tünel gördüm ve beyaz bir ışık.

I saw the tunnel and a white light.

Belki de orada gizli bir tünel vardır.

Perhaps there's a secret tunnel there.

Belki bir tünel ya da onun gibi bir şey vardır?

Maybe it's like some kinda tunnel or something?