Tapanlar

Ayrıca bir Donald Trump'ın saçına tapan bir kabile var diyorlar.

There's also a jungle tribe that worships Donald Trump's hair. It's a tabloid.

Belki bu şekilde başladılar, ama bugün onlar sadece paraya tapan fırsatçılar.

Maybe they started out that way, but now they're just money-worshipping extortionists.

Ve tabii, tatlı, yumuşak, rıza göstermiş, masum" "hassas, anlayışlı, sadık, saf ve tapan bir kadın kalbi!

And a sweet, gentle, pleading, innocent, delicate "sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart".

Evet. Şey, onlar zombileşmiş, ağrıya tapan, taşralı aptallar olabilirler

Yeah, well, they may be zombified, pain-worshipping, backwoods idiots..

Ama bizim zombileşmiş, ağrıya tapan, taşralı aptallarımız.

But they're our zombified, pain-worshipping, backwoods idiots.

Bana tapan harika bir erkek.

A wonderful man who worships me.

Hastalıklı bir uzuv inançsız bir hiç bir büyücü, şeytana tapan bir afsuncu ve lanetli bir kafir.

An infected limb, an outsider of the faith a necromancer, a diabolist, a sorcerer and a damned heretic.

David Bernburg, şeytana tapan dağ cadıları tarafından işkence edilerek öldürüldü.

David Bernburg who was tortured to death by Satan-worshipping mountain witches.

Saat sekizde 'Gezideki Duruidler', sonra 'Volkana Tapanlar Saati' ardından 'Gençler İçin Su Altında Tombala' ve

Eight o'clock,'D ruids On Parade,' then 'The Volcano Worshippers' Hour' followed by 'Underwater Bingo For Teens' and

Yani Selamlar, bana tapan halkım.

I mean greetings, my worshipping subjects.