Thomas

Şimdi ondan özür dile. Yoksa yemin ederim bir daha beni asla göremezsin, Thomas.

Now, you apologize to him, or I swear, you will never see me again, Thomas.

Bay ve Bayan Thomas ve onların çocukları

Mr and Mrs Thomas and their children

Seni tekrar görmek çok güzel Bayan Thomas.

It's good to see you again, Mrs. Thomas.

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

Martha, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda,

Ama Miles Thomas değilsin ve bu senin hatan değil.

But you're not Miles Thomas, and this isn't your fault.

Hey dostum. Bana bir iyilik yap, Thomas.

Hey, hey, man, Do me a favor, Thomas.

Evet, Thomas, seni tekrar görmek güzel.

Yeah, Thomas, good to see you again.

Ajan Thomas, sizi tekrar görmek güzel.

Agent Thomas. Good to see you again.

Ben artık bir rahip değilim, Thomas. Ne için?

I'm not a priest anymore, Thomas For what?

Yüzbaşı Thomas seni görmek istiyor.

Captain Thomas wants to see you.